Tuesday, May 20, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

THAM LAM
Đi ngang qua một vị tu sĩ đang cầu nguyện trong lúc đi chung quanh toà thánh, Geshe Tenpa nói,
"Thú vị xiết bao để mà đi chung quanh nơi thiêng liêng, nhưng bạn biết là, thực hành Giáo Pháp kỳ diệu thì tốt hơn nhiều."
Vị tu sĩ tiếp nhận những lời nói vào tâm và bắt đầu nghiêm túc học thánh kinh. Một ngày Geshe Tenpa đi ngang qua vị tu sĩ và phê bình,
"Thú vị xiết bao để học thánh kinh, nhưng bạn biết là, thực hành Giáo pháp kỳ diệu thì tốt hơn nhiều."
Vị tu sĩ tiếp nhận những lời nói vào tâm và đã chọn tập trung sâu vào thiền định. Một ngày Geshe Tenpa đi ngang qua vị tu sĩ và nói,
"Sung sướng xiết bao được chìm đắm vào một điểm của thiền định, nhưng bạn biết là, thực hành Giáo pháp kỳ diệu thì tốt hơn nhiều."
Vị tu sĩ đã hết sức bối rối. Ông khẩn cầu trong sự tuyệt vọng, "Thưa Ngài Thiền Sư, hãy dạy tôi làm gì."
Geshe Tenpa mỉm cười và trả lời, "Chỉ ngừng sự nắm chặt vào những sự vật."

No comments:

Post a Comment