Tuesday, May 13, 2014

Phật Học Vấn Đạo - Hai pháp Tàm và Qúi cần có trong mỗi người Phật tử

Hỏi: Hai pháp Tàm và Qúi cần có trong mỗi người Phật tử

(Câu thảo luận trong lớp Phật Pháp Buđdhadhamma ngày 7-5-2014, Minh Hạnh chuyển biên)

TT Giác Đẳng:  Có thể ở trong giai đoạn nào đó của cuộc sống chúng ta không thấy những cái gọi là luôn tuồng những cái gọi là buông thả phóng túng ảnh hưởng tai hại cho chúng ta như thế nào. Nhưng một khi chúng ta đi, chúng ta sống trong một tập thể, một tổ chức ,mà tập thể đó không có quy luật nhất định về vấn đề chúng ta tạm gọi là đàng hoàng ở trong cuộc sống, hay nói theo danh từ chuyên môn Phật học là có tàm có qúi thì những điều đó tạo nên những điều rất phiền phức mà lâu ngày nó làm cho chúng ta cảm thấy rất chán ngán. 

Chúng tôi nhớ khi về Anuradhapura cố đô của Tích Lan có đến thăm một số các ngôi chùa và những ngôi chùa này những vị Sư cố gắng để làm việc chấn chỉnh giới luật, các vị nói rằng chấn chỉnh về phương diện giới luật lý do là các vị cảm thấy rất ngao ngán khi sống trong cộng đồng mà trong cộng đồng đó người ta sống luông tuồng không có sự gìn giữ nhất định.

Và trong lịch sử của đạo Phật thì thường chúng ta thấy có nhiều trường hợp như vậy để củng cố một cái gì đó mà giòng thời gian nó đã mất đi. Phải nhìn nhận một điều là trong cuộc sống người ta sống không có nguyên tắc trong cuộc sống, sống không có cái gì gọi là để phân ranh nó giống như mình ở trong trên đường phố có quá nhiều xe chạy lại không có luật lệ giao thông, hoặc luật lệ giao thông không được tôn trọng. Nếu một người chạy qua bản stop mà họ  không ngừng, họ chạy một cách cẩu thả thì không phải chỉ có mang  họa cho họ mà còn hứa hẹn mang họa cho rất nhiều người cùng lái xe trên đường. 

Vì vậy căn bản mà nói, khi chúng ta đi ở một địa phương nào hay một nơi nào chúng ta thấy người ở đó có tàm có qúi nhiều thì nó làm cho chúng ta cảm thấy an lòng cảm thấy vui và cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta sống ở đâu mà con người gọi là bất chấp bất kể là ưng làm cái gì thì làm không ưng thì không làm, thì ở đó chúng ta sẽ thấy nó để lại cho chúng ta nhiều hình ảnh rất là đáng tiếc.

Thấy những điểm này, chúng ta dần dà tìm thấy niềm tin ý thức thế nào là giá trị của tàm qúi trong đời sống. Tàm Qúi là hai thuộc tánh có mặt ở trong tất cả tâm tịnh hảo. Và Đức Phật gọi Tàm Qúi là pháp tạo ra cái gọi là không phóng dật không dễ ngươi, và đó cũng là nền tảng của thế gian này. Nên bài học về Tàm và Qúi không phải đơn thuần là bài học nói về lý thuyết mà bài học này là bài học để cho chúng ta chiêm nghiệm rất nhiều ở trong cuộc sống của mỗi cá nhân và sự tiến hay là không tiến nó tùy thuộc ở mỗi chúng ta ./.

No comments:

Post a Comment