Monday, May 19, 2014

Chuyện cười trong ngày

Con hết khát rồi.

Bố đang hứng thú dạy con trai tập bơi, thì cậu qúi tử đề nghị:

- Bố ơi, chúng ta có thể nghỉ được chưa ạ?

- Sao vậy? Lúc nãy, chính con hăng hái đòi bố cho tập bơi cơ mà?

- Vâng, nhưng bây giờ con căng bụng rồi, không còn khát nữa a.

No comments:

Post a Comment