Monday, May 19, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ- Minh Triết Trong Đời Sống

ÂM THANH CỦA HẠNH PHÚC
Sau khi Bankei viên tịch, một người mù sống bên cạnh ngôi chùa của thiền sư kể với người bạn: "Từ khi tôi mù, tôi không thể nào nhìn thấy được mặt người, cho nên tôi phải đoán tâm tánh của người qua thanh âm tiếng nói của người đó. Thông thường khi tôi nghe thấy ai chúc mừng người khác được hạnh phúc hay thành công, tôi cũng nghe được một giọng ganh tị thầm kín. Khi nghe lời chia buồn với điều bất hạnh của người khác, tôi nghe có sự hài lòng và thỏa mãn, như là người đang chia buồn nhưng thật ra là sung sướng vì có gì đó còn lại để kiếm được trong thế giới của ông ta.
"Với tất cả kinh nghiệm của tôi, tuy nhiên, giọng nói của Bankei luôn luôn chân thành. hễ khi nào ông bầy tỏ sự vui sướng, tôi chỉ nghe thấy giọng vui thôi, và mỗi khi ông phiền muộn, tôi chỉ nghe thấy một giọng phiền muộn."

No comments:

Post a Comment