Wednesday, May 28, 2014

Phật Học Vấn Đạo - Sợ ma" thế nào thật sự tốt cho người tu tập?

Hỏi: "Sợ ma" thế nào thật sự tốt cho người tu tập?

TT Giác Đẳng: Ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta có hai cách nhìn về sự việc:

Một là chúng ta nhìn sự việc một cách tích cực những gì rất là tốt, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng không nghĩ đến những gì mà nó chi phối chúng ta, người mà chỉ nhìn một thứ thì rất là nguy hiểm.

Ma không nên trở thành nỗi ám ảnh đến nỗi chúng ta không làm được chuyện gì nhưng mà nó cũng không nên là một điều để chúng ta xem thường, chúng ta đặc biệt rất cẩn trọng.

Giống như với một người lái xe trên đường lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng ngại  thì không lái xe được nhưng mà nếu lái xe nghĩ rằng mọi thứ xem không có gì nguy hiểm thì đó cũng là một điều rất nguy.

Để có cái nhìn tương đối là quân bình đủ để chúng ta đi tới đủ để chúng ta cẩn trọng thì đó là cái nhìn rất là tốt ./.

No comments:

Post a Comment