Saturday, May 24, 2014

Chuyện cười trong ngày

Giám đốc sở thú và con Kangarơo.

Sở thú vừa nhập về một con Kangarơo (con chuột túi), người ta nhốt nó vào chuồng, quây rào sắt cao 7 m. Sáng hôm sau, thấy nó thoát được ra ngoài, ông giám độc bèn hạ lệnh nâng rào lên 15 m, nhưng vẫn thấy con thú ranh mãnh sổng ra ngoài. Tức điên, ông cho nâng mức lên 20 m, rồi 30 m.... cũng không ăn thua, thế là sắt thép tiếp tục chở đến để làm hàng rào....
Ngữa vằn thấy thằng cha mới đến suốt ngày nhởn nhơ bên ngoài chuồng, bất kể rào sắt chót vót, thán phục hỏi:
- Người ta phải nâng rào lên bao nhiêu mét nữa thì mới nhốt được mày?
- Tao không biết, nếu họ còn quên chốt cửa, thì còn phải nâng rào.

No comments:

Post a Comment