Wednesday, May 21, 2014

Chuyện Xưa Tích Cũ - TÍCH CON CHIM HÍT CÔ


TÍCH CON CHIM HÍT CÔ

Tác giả: Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình

Năm đó trời hạn, ruộng nương mất mùa, cả làng phải đói kém. Hai cô cháu nọ sống kham khổ, nương tựa nhau. Còn dư một nắm đậu, họ đem luộc chín rồi ngậm mà nuốt nước cho đỡ đói. Cô ngậm xong thì nhả ra cho cháu ngậm. Cứ như vậy, thay phiên nhau. Lần lần, mấy hột đậu này mòn tan ra. Lần chót, đứa cháu ngậm hột đậu cuối cùng, rủi hột đậu chạy vô miệng mất luôn. Người cô đành chịu đói mà chết. 

Qua những năm đó, gió mưa trở lại thuận hòa, cây trái xum xuê. Đứa cháu hóa thành một con chim, tối ngày nhảy nhót mà tìm hình ảnh của người cô chết đói năm trước. Nó gọi cô nó về để chung hưởng những hoa quả: “Hít cô!” tức là gợi lại chuyện ngậm nuốt hột đậu cho đỡ đói.

No comments:

Post a Comment