Tuesday, May 13, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

VẬT GIÁ TRỊ NHẤTTRÊN THẾ GIỚI
Sozan, vị thiền sư, được một thiền sinh hỏi: "Cái gì có giá trị nhất trên thế giới?"
Vị thiền sư trả lời: "Cái đầu của con mèo chết."
"Tại sao cái đầu của con mèo chết lại là vật giá trị nhất trên thế giới? vị thiền sinh hỏi
Sozan trả lời: "Bởi vì không ai có thể đặt giá cho nó."

No comments:

Post a Comment