Tuesday, May 27, 2014

Chuyện cười trong ngày

Vũ khí sinh học!?

Tom đi học về với một mắt thâm đen, bố hỏi tại sao, Tom nói:

- Con đã thách đấu với Michael và cho nó quyền chọn vũ khí.

- Cao thượng đấy! Thế nó đã dùng cái gì để đánh nhau với con vậy?

- Dạ, con không ngờ, vũ khí mà nó chọn là .... thằng anh nó.

No comments:

Post a Comment