Wednesday, May 14, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TỎ LÒNG TRẮC ẨN VỚI CÂY DÙ
Một nữ Phật tử Tây Phương đến Ấn Độ học với vị Thầy của bà ta. Bà và một người bạn gái khác đang ngồi trên xe kéo, đã bị một người đàn ông tấn công trên con đường đi. Cuối cùng người đàn ông đã thành công trong việc làm cho hai người đàn bà này sợ hãi, nhưng người nữ Phật tử đã vô cùng tức giận về sự việc xảy ra và bà ta đã nói cho vị Thầy của bà biết như vậy. Bà hỏi vị Thầy rằng bà phải làm gì. - phải làm gi` cho thích hợp nhất.
- Vị Thầy trả lời nhẹ nhàng, "Bà phải thật sáng suốt và với tấm lòng thật thương hại đập lên đầu kẻ gây hấn đó bằng cán dù của bà."

No comments:

Post a Comment