Sunday, May 25, 2014

Chuyện cười trong ngày

Xài tốn pin lắm!

Một chú bé cùng bố đến bệnh viện thăm cậu em mới sinh. Sau vài phút ngắm nghĩa đứa nhỏ khóc, nó hỏi:
- Kêu to thế này chắc là tốn pin lắm bố.

No comments:

Post a Comment