Saturday, May 17, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

CHO MÁU
Một bé gái nhỏ bị bịnh nằm trong nhà thường có loại trạng máu hiếm bị hỗn loạn và rất cần sự cho máu nhưng không thể kiếm được loại máu cùng loại. Một phương sách sau cùng, đứa anh trai sáu tuổi được thử nghiệm máu thì cùng loại với bé gái, nó đã làm mọi người hầu như nhẹ nhõm. Cả hai mẹ của cậu bé và bác sĩ đặt cậu bé ngồi xuống và giải thích như thế nào họ muốn máu của cậu bé giúp em gái của cậu ta không bị chết.
Cậu bé chờ một vài phút rồi hỏi rằng nếu như cậu ta có thể nghĩ về điều đó.
Nó thì không là phản ứng mà người mẹ và vị bác sĩ mong chờ nhưng họ đã đồng ý.
Ngày hôm sau cậu bé ngồi trước mặt vị bác sĩ với người mẹ của cậu và cậu đồng ý cho người em gái cái gì mà cô cần.
Nhân viên bịnh viện nhanh chóng hành động cho em cậu đang tái nhợt rất là nhanh.
Do vậy cậu bé có thể hiểu điều gì đang xảy ra, cậu được đặt nằm trên giường kế bên em gái và như thế việc truyền máu bắt đầu. Nhanh chóng, sắc thái và đời sống bắt đầu truyền vào cô bé và mọi người vô cùng vui mừng.
Cậu bé quay qua vị bác sĩ và thanh thản hỏi, "Bao lâu thì xong trước khi tôi chết?"
(Cậu bé đã tưởng rằng việc cho máu của cậu, là cho đời sống của chính cậu, đó là điều tại sao cậu cần một chút thời gian để suy nghĩ...."

No comments:

Post a Comment