Wednesday, May 28, 2014

Chuyện cười trong ngày

"Giàu" trước "làm" sau

Trước khi từ giả cõi đồi, người cha nghèo trăng trối:

- Cha đã lập di chúc để lại cho con 9.000 lạng vàng.

- Nhà mình chẳng có lấy một cắc, tại sao phải lập di chúng như thế hở cha?

- Để phòng xa! Nếu sau này con được làm quan thì có cớ mà kê khai tài sản, thoả sức đục khoét, con ạ.


No comments:

Post a Comment