Sunday, August 31, 2014

Ngày 31-8-2014 - Khởi Nguồn Chánh Pháp

Hiểu đời là áng phù vân
Cõi lòng tịch lặng trước cơn ba đào

BANDHULA MĀLLIKĀ NHỜ LÒNG TỊNH TÍN BẤT ĐỘNG ĐÃ GIỮ ĐƯỢC SỰ ĐIỀM TĨNH KHI HAY TIN CHỒNG CON ĐỒNG LÚC BỊ SÁT HẠI.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment