Monday, August 11, 2014

Ngày 11-8-2014 Khởi nguồn chánh pháp

Như voi chiến giữa trận tiền
Lằn tên mũi đạn thản nhiên ngại gì
HOÀNG PHI MAGANDHIYÀ NUÔI SỰ CĂM HẬN VỚI ĐỨC PHẬT THUÊ NGƯỜI MẠ LỴ NGÀI LÚC ĐI KHẤT THỰC
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center


No comments:

Post a Comment