Friday, August 22, 2014

Chuyện ngắn - Ngư Phủ Hả Dạ

Ngư Phủ Hả Dạ
Nguồn: thư viện ebơok

 Một doanh nhân kinh ngạc khi thấy một ngư phủ nằm sóng soải bên cạnh chiếc tàu đánh cá, phì phà ống píp. 

Doanh nhân hỏi:" Tại sao ông không ra khơi đánh cá ?"

 - Bởi vì tôi đã đánh đủ cá cho ngày hôm nay rồi !

- Tại sao ông không đánh thêm nửa đi ? 

- Đánh thêm để làm gì ?

 - "Ông được nhiều tiền hơn. Rồi thì ông có thể trang bị một động cơ cho chiếc tàu của ông để có thể đi ra xa hơn ngoài khơi và đánh được nhiều cá hơn. Nhờ đó ông có thể kiếm thêm tiền mua nhiều lưới ni lông. Vì vậy ông sẽ có nhiều cá và nhiều tiền. Chẳng mấy chốc ông có thể dư tiền để mua hai chiếc tàu... và có thể cả một đoàn tàu đánh cá cũng nên. Rồi ra ông sẽ trở thành một người giàu có như tôi đây."

 - khi đó tôi sẽ làm gì nào ?

 - Ông có thể thực sự vui hưởng cuộc đời !

- Vậy ông tưởng bây giờ tôi đang làm gì đây?

No comments:

Post a Comment