Sunday, August 17, 2014

Ngày 17-8-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Như lai dừng bước lâu rồi
Chính người chạy đuổi miếng mồi tử sinh
AHIMSA NGƯỜI CUỒNG SÁT, GIẾT NGƯỜI LẤY NGÓN TAY KẾT THÀNH TRÀNG CHUỖI NÊN ĐƯỢC GỌI LÀ ANGULIMĀLA. ĐỨC PHẬT KHAI THỊ KHIẾN NGƯỜI NẦY HOÀN LƯƠNG THÀNH 1 THÁNH TĂNG
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment