Tuesday, August 26, 2014

Ngày 26-8-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Biết ai thật sự bạc phần ?
Trùng trùng nhân quả khó phân kiếp người

SOPAKA MỘT ĐỨA BÉ BẤT HẠNH BỊ CHA GHẺ CỘT VÀO XÁC CHẾT Ở BÃI THA MA. ĐỨC PHẬT ĐÃ CỨU ĐỨA BÉ. SAU NẦY SOPAKA TRỞ THÀNH MỘT THÁNH TĂNG

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment