Wednesday, August 13, 2014

Ngày 13-8-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Mưu sâu dù lắm liệu toan
Làm sao phỉ nhổ thênh thang mây trời
NÀNG CINCĀ BỊ NGOẠI ĐẠO MUA CHUỘC GIẢ LÀM THAI PHỤ VUI CÁO ĐỨC TRỌN LÀNH. VIỆC BẠI LỘ NÀNG VỘI VÃ RỜI THÍNH CHÚNG. SAU ĐÓ CHẾT VÌ ĐẤT SỤP.
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment