Monday, August 11, 2014

Chuyện xưa tích cũ

TÍCH CON RỆP
Tác giả: Sơn Nam & Tô Đình Nguyệt
Nguồn: thư viện ebơok

Thuở xưa, có anh nọ làm nghề bán nhang. Nhang chế tạo rất thơm, rất tốt nên Phật trời chú ý tới tài năng của anh ta.

Khi chết xuống gặp mặt Diêm vương, anh ta được cư xử đặc biệt. Diêm chúa nói: -Mi có tài làm nhang thơm. Ta khen ngợi muốn mi đầu thai làm loài chim, tối ngày theo hầu bà Tây Vương Mẫu. Ngặt hồi ở dương gian mi bán nhang mắc quá, ta phải cho mi đầu thai làm loại côn trùng, thí dụ như làm con nhền nhện.

Anh bán nhang thưa: -Tâu Diêm chúa, cứ theo câu hát:

Răng chừ cho chúa tôi sang,
Để tôi mắc võng nằm ngang giữa nhà.

Thì làm thân con nhền nhện cũng sung sướng lắm. Nhưng theo Đông y, con nhền nhện là vị thuốc, đem nướng cho con nít ăn để trị bệnh đái dầm. Như vậy chết con thì sao?

Diêm chúa nói: -Không chịu làm con nhền nhện thì ta cho đầu thai con gián.

Anh bán nhang suy nghĩ: -Câu hát nói rằng con gián cũng no ấm.

Răng chừ cho chúa tôi giàu,
Để tôi ăn mỡ, ăn dầu quanh năm.

Nhưng con mối, con thằn lằn thường rình con gián mà ăn thịt.

Diêm chúa nói: -Vậy thì tao cho mày được yên nơi yên phận, không sợ mưa gió, không sợ ai thấy tâm dạng mà rình bắt. Trái lại, mày có quyền rình loài người mà hút chất bổ.

Anh bán nhang bằng lòng. Diêm chúa bèn sai quỷ sứ dẫn hồn anh ta về dương gian đầu thai làm con rệp, suốt ngày ẩn núp trong các kẹt tủ, xó giường.

No comments:

Post a Comment