Saturday, August 30, 2014

Chuyện xưa tích cũ - LỘC GIÁC CHƠN NHƠN

LỘC GIÁC CHƠN NHƠN
Tác giả: Sơn Nam & Tô Đình Nguyệt

Sách Hội Chân – Biên chép lại: Ở tỉnh Cao Bằng, có anh tiều phu rất hiền hậu mà cũng rất nghèo nàn. Anh còn bà mẹ tuổi đã cao. Một hôm, mẹ tỏ ý thèm sữa nai. 

Làm sao tìm được bây giờ? Vào rừng, hễ gặp anh là nai chạy trốn mất. Anh bèn đứng trên non cao mà khóc. 

Bỗng nhiên, hiện ra một ông lão quắc thước. Ông lão nói với anh: -Muốn tìm được sữa nai thì phải mang lốt da nai này vào mình. 

Nói xong, ông lão trao cho anh miếng da nai. Nhờ vậy, anh đến gần bầy nai dễ dàng, vắt sữa rất nhiều về cho mẹ uống. 

Vài hô sau, ông lão nọ đến tìm anh, có ý muốn thâu nhận anh làm đệ tử. 

Sau khi mẹ mất, anh đi lên núi biệt tích luôn. 

Năm đó, đứa con trai của anh lên non hái củi, tình cờ gặp con nai to lớn. Nai ấy lại gần mà nói với anh: -Cha bây giờ tu Tiên đắc đạo hóa ra Nai, không hoàn cốt người được nữa. Cha cho con nguyên bộ sừng này. Con lấy dây buộc nó lại rồi kéo theo sau. Đi tới nơi nào mà sừng bị vướng không kéo nữa được, con dừng chân tại đó, khai phá lập nghiệp thì ắt được sung túc hiển vinh. 

Dứt lời con nai lớn nọ húc đầu vào gốc cây, ghim sừng bỏ lại, rồi biến mất. 

Đứa con thi hành đúng lời cha. Nhờ vậy trở nên giàu có.

No comments:

Post a Comment