Tuesday, April 15, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

BÀN TAY CỦA MOKUSEN
Mokusen Hiki sống trong một thiền viện của tỉnh Tamba. Một trong số thiền sinh của ông than phiền về tính keo kiệt của vợ anh ta.
Mokusen đến thăm vợ của vị thiền sinh và giơ nắm đấm của ông ra trước mặt bà ấy.
"Ông ám chỉ gì với cái đó vậy?" người đàn bà ngạc nhiên hỏi.
"Tỷ dụ nắm tay của ta cứ luôn luôn như thế đó. Bà gọi nó là cái gì?" ông hỏi.
"Dị dạng," người đàn bà trả lời.
Rồi ông xòe bàn tay thẳng ra trước mặt bà ấy và hỏi: "Tỷ dụ như nếu nó cứ luôn luôn như thế đó. Là gì?"
"Một loại dị dạng khác," người vợ nói.
"Nếu bà hiểu được nhiều như vậy," Mokusen kết luận, "bà là một người vợ tốt." Xong ông ra về.
Sau lần viếng thăm của ông, người vợ này phụ giúp chồng bà trong việc tiêu pha cũng như dành dụm.

No comments:

Post a Comment