Saturday, April 26, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Một người làm ác họ bị ám ảnh về tâm ly’ hoặc khi họ nhớ tới việc làm ác đó tâm tư họ rất phiền muộn, trái lại một người làm thiện thì được lợi rất lớn, cái lợi của người làm thiện ở đây là người này khi tưởng nghĩ đến phước hạnh của mình đã làm thì khởi tâm hết sức trong sạch và hoan hỷ và chính niềm hoan hỷ đó trở thành một lợi lạc, một điểm tựa về tinh thần làm hàng trang cho người đó mang theo.

TTGiác Đẳng - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment