Friday, April 18, 2014

Chuyện cười trong ngày

Do năng khiếu

Cô giáo hỏi một học sinh:

- Em học được ở đâu mà viết lắm lỗi chính tả thế này?

- Thưa cô, cái đó không thể học được vì đó là do năng khiếu ạ.

No comments:

Post a Comment