Friday, April 18, 2014

Chuyện Xưa Tích Cũ -ÔNG TĂNG CHỦ NUÔI CỌP BẠCH

ÔNG TĂNG CHỦ NUÔI CỌP BẠCH

Tác giả: Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình

Vùng Bảy Núi xưa kia cọp rất đông. Ông Tăng Chủ đến đó lập trại ruộng.

Một hôm về trại, ông gặp con cọp bạch đứng chực sẵn ngoài cửa. Nhìn kỹ, rõ ràng cọp nọ đau nặng, mình mẩy ốm nhom. Cọp hả miệng ra, ngước lên như cầu khẩn. Ông Tăng Chủ hỏi: -Làm gì mà bạch hổ ngồi đây? Ờ … Chắc là mắc xương hả?

Cọp gật đầu. Ông bảo cọp nọ cúi đầu xuống rồi ông vung tay đấm xuống ngay sau cổ nó. Cục xương văng ra.

Ông nói: -Từ rày về sau bạch hổ đừng tham ăn nữa, nghe không!

Vài hôm sau, bạch hổ cõng lại một con heo để đền ơn.

Lần nọ, trên núi Bà Đội Om có con hạm rất dữ. Ông Tăng Chủ gọi bạch hổ đến để cùng với ông đi đánh hạm. Hạm phải té xuống hố mà chết.

Về sau, dân chúng nhớ ơn nên cất miễu thờ Bạch Hổ và xây mộ cho ông Tăng Chủ ở gần chùa Thới Sơn.

No comments:

Post a Comment