Sunday, April 27, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sinh Tử

Ai trong chúng ta đi vào trong cuộc đời cũng mong rằng mình bước lên những nấc thang của xã hội, và mình được trở thành con người thế này và con người như thế khác, trong lúc chúng ta quên rằng những điều đó nó sẽ dẫn chúng ta trả một cái giá quá lớn, cái giá lớn nhất không phải là chúng ta bị đưa đẩy vào những hoàn cảnh nghiệt ngã, mà giá quá lớn là chúng ta phải khổ sở với nó nhiều hơn và chúng ta cứ dùng những điều đó như là cái được, nhưng mà Đạo Phật nói là cái đó không phải là cái được mà cái đó là cái khổ.

   TT Giác Đẳng - Kinh Pháp Cú - kệ 221 - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment