Saturday, December 31, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Danh Thiếp

Keichu , một Thiền sinh thời Minh Trị , là sư trưởng đền Tofuku , một tu viên ở Kyoto . Một hôm , thống đốc Kyoto viếng Keichu lần đầu tiên .

Một đệ tử đưa lên Keichu một danh thiếp của nhà cầm quyền , thiếp ghi :

“ Kitagachi , Thống đốc Kyoto “ .

Keichu bảo với người đệ tử :

_ “ Ta không có việc gì với một con người như thế . Hãy bảo hắn ra khỏi nơi này “.

Người đệ tử hoànlại tấm thiếp với lời xin lỗi . Viên thống đốc nói :

_ “Ðây là lỗi của tôi “ và với cây bút chì trong tay , ông xóa mấy chữ “ Thống đốc Kyoto “ Rồi bảo người đệ tử _ “ Hãy hỏi lại thầy anh “.

Lần này thấy tấm danh thiếp , Keichu kêu lên :

_ “Ồ , Kitagaki đấy à ? Ta muốn gặp người đó

No comments:

Post a Comment