Thursday, December 15, 2016

Chuyện cười trong ngày

Giúp cây mau lớn

Một người làm mấy mẫu ruộng,thấy các cây non trong ruộng mọc xanh tươi, lòng vui mừng lắm. 

Ngày nào ông ta cũng ra thăm ruộng và do đó mà cảm thấy cây lớn lên chậm quá.

Một hôm anh ta ra ruộng và cứ từng cây một,nhổ lên cho cao hơn một ít.Anh ta làm chăm chỉ từ sáng sớm đến chiều tối mịt mới chịu lôi tấm thân mệt mỏi về nhà về nhà, anh ta nói:

- Hôm nay tôi mệt quá,đã làm cho từng cây một lớn lên thêm một ít rồi !

Sáng hôm sau,con anh ta ra thăm ruộng, thì than ôi, cả ruộng cây đều chết héo

No comments:

Post a Comment