Monday, December 12, 2016

Những chuyện ngụ ngôn hay

Thằng nói dối

Một thằng bé chăn cừu và, làm như nhìn thấy chó sói, lên tiếng kiêu cứu:

- Cứu tôi với, chó sói! chó sói!

Các bác mu-gích chạy đến và thấy là không có chuyện đó. Thằng bé cứ làm cái trò như vậy hai ba lần, rồi đến lúc xảy ra chuyện chó sói đến thật. Thằng bé lên tiếng kêu la:

- Ôi làng nước ơi, chó sói!

Các bác mu-gích nghĩ là thằng bé lại đánh lứa như mọi lần, họ chẳng đến cưú thằng bé nữa. Chó sói thấy chẳng phải sợ hãi gì, nó tung hoàng cắn chết cả đàn cừu. .

No comments:

Post a Comment