Saturday, December 31, 2016

Chuyện cười trong ngày

Ảnh hưởng

Có một đứa bé rất mê xem ti vi. Mẹ nó bị viêm phổi, tắt tiếng. Có một người bạn của mẹ nó đến hỏi thăm:
- Mẹ cháu thế nào?
- Hình ảnh thì tốt, còn âm thanh không được rõ lắm.

No comments:

Post a Comment