Friday, December 23, 2016

Chuyện cười trong ngày

Một phụ huynh học sinh hỏi cô giáo đang dạy con trai mình:

- Cô vui lòng cho biết con tôi học môn lịch sử ra sao? Khi còn đi học, tôi không thích môn này... và đã bị thi lại môn này đấy.

 - Thưa ông lịch sử đang lặp lại - cô giáo tế nhị trả lời.

1 comment: