Tuesday, December 13, 2016

Chuyện cười trong ngày

Chờ cơ hội nhận thưởng lớn

Có hai anh chàng nọ là bạn thân với nhau, một ngày đẹp trời hai người cùng rủ nhau ra biển chơi.
Một người lay vai bạn:

- "Ê, mày thấy tấm biển kia không? Cứu người chết đuối được thưởng 100 đôla kìa. Tao giả bộ chết đuối, mày cứu tao lên rồi lấy tiền chia nhau nha". 

Nói xong, anh ta bèn nhảy ngay xuống biển, được một lúc hụt hơi mà không thấy bạn cứu, anh ta la hoảng:

- "Mày ơi, sao không cứu tao, sắp chìm rồi cha nội!".

Người bạn trên bờ trả lời:

- "Tao còn chờ, mày không thấy tấm biển khác có ghi: Vớt xác người chết đuối được thưởng 500 đôla à? Mày gắng đợi thêm chút nữa rồi tao cứu nha".

No comments:

Post a Comment