Sunday, December 25, 2016

Những chuyện ngụ ngôn hay

Công và sếu

Sếu tranh cãi với công xem ai trong hai đứa oai vệ hơn. Công nói:

- Tôi là con chim đẹp nhất, đuôi của tôi có đủ mọi mầu sắc rực rỡ, còn anh xám ngắt, xấu xí.

Sếu nói:

- Nhưng tôi đã bay lên tận trời, còn anh chỉ tha thẩn trên cái sân đầy phân .

No comments:

Post a Comment