Wednesday, December 21, 2016

Những chuyện ngụ ngôn hay

Cô bé và con ve

Cô bé bắt được chú ve và định vặt chân ve. Bố cô bé liền bảo:

-Đây chính là con ve mà vẫn ca hát mỗi sáng mai đấy

Cô bé nhớ lại những khúc hát của ve sầu bèn thả ra.

No comments:

Post a Comment