Tuesday, December 13, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống


Ở Thời Gian Ngắn 


Một vị thiền sư nổi tiếng tiến đến trước cổng hoàng cung. Không người lính gác nào ngăn cản ông ta khi ông vào trong cung điện nơi vua đang ngồi trên ngai vàng.

"Thiền Sư muốn gì" Vua lên tiếng hỏi khi nhận ra vị khách.

"Tôi muốn có một nơi để ngủ trong quán trọ này," vị thiền sư trả lời.

"Nhưng đây không phải là quán trọ," Vua trả lời, "Đây là lâu đài của ta."

"Tôi có thể hỏi ai là người chủ toà lâu đài này trước Ngài?"

"Cha của ta. Ông đã chết rồi."

"Vậy ai là chủ trước cha của Ngài?"

"Ông nội của ta. Ông cũng chết rồi."

"Và nơi này là nơi người ta sống một thời gian ngắn rồi lại ra đi - Có phải Ngài đã nói rằng nó không phải là quán trọ?"

No comments:

Post a Comment