Friday, December 30, 2016

Chuyện cười trong ngày

Chỗ nào

Peter sắp được chích ngừa tê liệt lần thứ ba. Y tá hỏi cậu:
- Lần này em thích chích ở chỗ nào?
- Trên tay mẹ em ạ!

No comments:

Post a Comment