Friday, December 30, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Tim Tôi Bừng Cháy Như Lửa  

Soyen Shaku , Thiền sư đầu tiên đến Mỹ châu nói : 

_ “ Tim tôi bừng cháy như lửa nhưng mắt tôi nguội lạnh như tro tàn “ .

 Shaku đã tạo ra những qui luật sau đây để áp dụng suốt đời mình : 

_ Buổi sáng trước khi mặc áo quần , hãy thắp hương và thiền định . 

_ Hãy nghĩ vào những giờ nhất định .

 Hãy ăn vào những giờ nhất định . 

Hãy ăn đều độ và đừng bao giờ ăn đến mức thỏa mãn .

 _ Hãy tiếp khách cùng một thái độ như khi ở một mình .

 Khi ở một mình hãy giữ y một thái độ như lúc tiếp khách . 

_ Hãy giữ gìn lời nói và bất cứ nói điều gì phải làm theo lời nói .

 _ Khi cơ hội đến đừng để nó qua mất ,

 hãy luôn luôn nghĩ hai lần trước khi hành động . 

_ Ðừng tiếc nuối quá khứ . 

Hãy nhìn về tương lai . 

_ Hãy có thái độ không sợ hãi của một anh hùng và trái tim yêu của một trẻ thơ . 

_ Lúc ngủ hãy ngủ như đã bước vào giấc ngủ cuối cùng .

 Lúc dậy , hãy tức kắc rời bỏ giường lại đằng sau như vứt bỏ một đôi giày cũ .

No comments:

Post a Comment