Thursday, December 29, 2016

chuyện cười trong ngày

Bố nào con nấy
Mẹ:
- Bố con lười quá! Chẳng động đến chân tay chút nào. Sáng nay con lau nhà hộ mẹ nhé, mẹ sẽ thưởng con năm ngàn.
Trưa về, Tí khoe:
- Mẹ thấy chưa? Nhà sạch bóng. Mẹ trả công lao động cho con đi.
- Từ từ đã...
- Con phải trả ngay cho ba thằng bạn giúp con lau nhà, mỗi đứa một ngàn, con ngồi không thì cũng có hai ngàn hì hì...

No comments:

Post a Comment