Friday, December 23, 2016

Những chuyện ngụ ngôn hay

Rắn nước và nhím

Một lần nhím đến thăm rắn nước và bảo:

- Anh rắn nước ơi, anh cho tôi vào tổ của anh ở ít lâu.

Rắn nước cho nhím vào. Có điều nhím vào tổ rắn nước, con cái rắn nước không sống nổi với nhím. Rắn nước bảo nhím:

- Tôi cho anh vào nhà ở ít lâu thôi, bây giờ thì anh đi đi, lũ con tôi đụng phải lông nhọn của anh chúng đau đớn lắm.

Nhím nói:

- Ai đau thì cứ việc đi, còn ở đây tôi thấy cũng tốt rồi.

No comments:

Post a Comment