Monday, December 12, 2016

Chuyện cười trong ngày

 Hạnh phúc nằm ở đâu

Hai thanh niên nói chuyện với nhau:
- Hạnh phúc nằm trong tay mỗi chúng ta. -
Không đúng, hạnh phúc nằm dưới chân chúng ta.
- Cậu nói vậy là có ý gì?
- Nếu cậu đi phải một đôi giày chật thì tối đến, lúc cởi giày, cậu sẽ thấy hạnh phúc nằm ở đâu.

No comments:

Post a Comment