Saturday, December 24, 2016

Chuyện cười trong ngày

Trứng Vịt Muối.

Hai anh em nhà nọ vào quán ăn cơm, chủ quán dọn cơm với trứng vịt muốn cho ăn, người em hỏi người anh.
- Cũng là trứng vịt, sao quả này lại mặn như thế này nhỉ?.
 Người anh bảo.
 - Chú hỏi thế người ta cười cho đấy. Quả trứng vịt muối mà cũng không biết.
 Người em lại hỏi.
 - Thế trứng vịt muối thi` ở đâu ra?
 Người anh có vẻ thông thạo bảo?
 - Chú mày kém thật! có thế mà cũng không biết! Con vịt muối thi` nó lại đẻ ra trứng muối chứ sao.

No comments:

Post a Comment