Wednesday, July 27, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Bàn Tay Của MoKuSen

Mokusen Hiki đang sống trong một ngôi đền ở tỉnh Tamba . Một trong những đệ tử của Mokusen phàn nàn về tính hà tiện của vợ anh ta .
Mokusen viếng vợ của người đệ tử và đưa ra trước mặt nàng cú nắm tay nắm chặt của ông .
Người đàn bà ngạc nhiên hỏi :

_ “ Ngài muốn nói gì thế ?” .

Mokusen hỏi :
_ “ Giả sử cú tay ta luôn luôn thế này . Ngươi sẽ gọi nó là cái gì ?“

Người đàn bà đáp :

_ “ Dị dạng “ .

Rồi Mokusen xòe thẳng bàn tay ra úp sát vào mặt nàng , hỏi :

_ “ Giả như nó luôn luôn thế này . Là gì ? “.

Người đàn bà đáp :

_ “ Một thứ dị dạng khác “ .

Mokusen kết thúc :

_ “ Nếu ngươi hiểu nhiều , ngươi là một người vợ hiền “.

Rồi Mokusen bỏ đi .

Sau cuộc viếng của Mokusen , người vợ giúp chồng nàng trong việc chi tiêu cũng như việc để dành .

No comments:

Post a Comment