Friday, July 22, 2016

Những chuyện ngụ ngôn hay

Bác mu-gích và niềm hạnh phúc

Bác mu-gich ra bãi cắt cỏ nhưng lại nằm lăn ra ngủ, còn Hạnh phúc đi dạo khắp thế gian. Hạnh phúc đi đến chổ bác mu-gich liền lên tiếng:
-Đáng ra làm lụng, anh ta lai ngủ thế nầy, rồi sau đó không thu hoạch đủ cỏ khô khi thời tiết nắng, thì lại trách ta-trách Hanh phúc-và than thở: "Tôi không có hạnh phúc"..

No comments:

Post a Comment