Wednesday, July 13, 2016

Những chuyện ngụ ngôn hay

Hươu cha và hươu con

Một lần hươu con nói với hươu cha: - Cha ơi, cha vừa to lớn hơn vửa nhanh nhẹn hơn, cha lại có cặp sừng đồ sộ để tự vệ, tại sao cha lại sợ chó? Hươu cha bật cười và bảo: - Con ạ, con nói đúng đấy. Chỉ có một điều bất hạnh là: hễ cứ nghe thấy tiếng chó sủa cha chẳng kịp suy nghĩ gì mà đã vội bỏ chạy ngay. .

1 comment: