Tuesday, July 12, 2016

Chuyện cười trong ngày

Rét thì thôi

- Tớ chẳng thấy nhà cậu có buồng tắm. Cậu tắm rửa ở đâu?
- Ra ngoài sông.
- Thế mùa rét thì sao?
- Mùa đông thì cũng chỉ vài tháng chứ mấy!

No comments:

Post a Comment