Saturday, July 23, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Phá gỡ tượng Phật 


Vào một đêm đông lạnh lẽo, một người thất nghiệp nghèo hèn đã vào chùa và quỳ gối trước chánh điện. Sau khi anh ta cầu nguyện Đức Phật, mắt tràn đầy nước mắt và khóc. Sư trụ trì chùa Trưởng Lão Wing Xi đến gần anh ta và hỏi chuyện gì xảy ra 

“Thưa Ngài đáng kính” Anh nhà nghèo trả lời : “Vợ con con bị đói mấy bữa nay, con cố gắng tìm cái ăn ̣ nhưng không tìm được việc làm trên phố. Bởi vì bây giờ thì thời tiết lạnh, con lại bị chứng đau khớp và vài bệnh khác. Con nghĩ gia đình con không tồn tại lâu được. Đó là lý do tại sao con đến đây để cầu nguyện đức Phật và cầu xin ngài làm gĩam chứng đau khớp của con.

Vị Trụ Trì Wing Xi suy nghĩ, và nói “là những nhà sư, chúng tôi không có tiền. Làm cách nào để cứu anh ta trong trường hợp khẩn cấp này?” Ngài nhìn vào tượng Phật mạ vàng ở chánh diện, thình lình ngài nảy ra ý kiến. Ngài nhờ những đạo sinh lấy cánh tay của đức Phật và gở vàng cho người thất nghiệp nghèo “bán nó cho thợ bạc và dùng số tiền này cho việc cấp bách của anh” Ngài nói với anh ta như thế

Tất cả những sư khác xửng xốt về sự quyết định của vị Trụ Trì và phản đối, “làm sao mà ngài có thể lấy tay cuả đức Phật để cho?”

Vị Trưởng Lão bình tỉnh trả lời “ các sư không hiểu Pháp. Tôi làm như vậy là niềm vinh dự cho chính bản thân đức Phật

Một vị sư khác bối rối và giận dữ, “Ngài bẻ cách tay đức phật, thì làm sao có thể coi đó là niềm vinh dự của chúng ta và của đức Phật”

Trưởng Lão Wing Xi trả lờI “Tôi làm điều vinh dự đó là cho tất cả người sùng đạo của chúng ta và cho cho bậc đạo sư, ngay cả tôi có xuống địa ngục sau đó tôi vẩn bẻ tay Phật và cho đi”

Dưới sự yêu cầu của vị Trụ Trì, không còn cách nào khác các vi sư bắt đầu gở vàng từ tượng phật, chắc chắn rằng họ không th́ich làm việc này. Họ bắt đầu nói thầm với nhau “ chúng ta phá tượng Phật thành từng miếng nhỏ và cho đi mà Trưởng Lão lại nói là niềm vinh dự của chúng ta? Thật là thiểu trí.”

Nghe được việc này, Trưởng Lão Wing Xi không chịu đựng lâu, ông ta hét to, “Đừng có học mà không hiểu kinh phật, trước khi thành đức Phật, trong nhiều kiếp sống trước của ngài, hoàng tử Siddhartha đã hiến chính bản thân mình cho cọp đói, cắt thịt mình cho đại bàng đói ăn, cho mắt mình cho những ai cần ánh sáng vv….ông ta cho mọi thứ luôn cả những phần trên cơ thể để cho người khác được khoẻ mạnh. Sư có hiểu đức Phật dạy không?

No comments:

Post a Comment