Saturday, July 16, 2016

Những câu chuyện ngụ ngôn hay

Thỏ và ếch

Một lần họ nhà thỏ gặp nhau và khóc than: "Chúng ta chết vì con người, vì lũ chó, vi đại bàng, vì các con thú khác nữa. Thà chết quách một lần cho rồi, hơn là sống mà sợ hải và khổ sở. Ta đâm đầu xuống nước tự tử đi!".

Và chúng chạy ra hồ để tự tử. Thấy động, lũ ếch nhảy tõm xuống nước. Một chú thỏ liền nói: "Các bạn ơi! Ta hãy khoan tự tử, cuộc sớng ếch nhái hẳn còn tồi tệ hơn của chúng ta: chúng sợ hãi cả chúng ta".

No comments:

Post a Comment