Sunday, July 24, 2016

Chuyện cười trong ngày

Bỏ Tu

Cứ 10 năm thì những vị tu sĩ trong tu viện được phép phá bỏ lời nguyện về sự giữ im lặng trong khi tu tập, được phép nói hai chữ. Rồi 10 năm đi qua, một người tu sĩ được có cơ hội đó lần thứ nhất.
Ông ta suy nghĩ trong một giây, nhìn vào mắt của vị tu sĩ trưởng và nói: "Cơm dở"
Rồi 10 năm kế tiếp, đến lượt ông ta được nói lần nữa. Vị tu sĩ đến gặp vị tu sĩ trưởng và nó: "Giường cứng."
Mười năm kế tiếp, đó là một ngày vĩ đại, vị tu sĩ nhìn vị tu sĩ trưởng trừng trừng thật lâu và nói: "Bỏ tu."
"Tốt, tôi không ngạc nhiên", vị tu sĩ trưởng nói. "Bạn đã phàn nàn mãi kể từ khi bạn đến đây"

No comments:

Post a Comment