Saturday, July 23, 2016

Những chuyện ngụ ngôn hay

Quạ và cáo

Quạ kiếm được một miếng thịt, về đậu trên cây. Cáo ta thèm thịt, mon men đến gần đánh tiếng:

- Chà, anh quạ, nhìn ngắm anh, cứ bằng vào vóc dáng với vẽ đẹp cuả anh thì chỉ có anh làm vua mới phải! Mà anh hẳn phải là vua nếu như anh có thêm cái giọng tốt nũa.

Quạ liền há mồm và lấy hết gân sức gào toáng lên. Miếng thịt rơi xuống, cáo chợp lấy ngay và bảo:

- Chà anh quạ, phải chi anh còn có thêm trí khôn nũa, thì hẳn là anh sẽ làm vua.

No comments:

Post a Comment