Wednesday, July 27, 2016

Chuyện cười trong ngày

Mưu Trí

Hai anh chuyện ngẫu với nhau, một anh thách:
- Tôi đố anh, tôi đang ngồi trong nhà thế này làm cách gì mà anh khiến tôi ra được ngoài sân.
Anh kia ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói:
- Thế thì chịu, nhưng nếu anh ở ngoài sân thì tôi có cách dụ anh vào trong nhà được.
Anh nọ nói:
- Thật chứ?
- Thật.
Anh ta nghe nói vậy chạy ra ngoài sân, anh kia vỗ tay reo lên:
- Thế đó, tôi đã làm cho anh phải đi ra ngoài sân rồi đấy nhé.

No comments:

Post a Comment